Århus Social- og Sundhedsskole

Dansk

Århus Social- og Sundhedsskole er den næststørste skole af sin art i Danmark og den udbyder en række forskellige korte uddannelser samt videreuddannelser til uddannet personale fra plejeinstitutioner, hjemmeplejen, hospitaler og psykiatrien. Skolen tilbyder social- og sundhedsuddannelse på niveau 3 og specielle introprogrammer for indvandrere og flygtninge.  

Skolen har 150 fuldtidsansatte og ca. 30 eksterne undervisere. Ud af de 150 fuldtidsansatte er ca. 110 pædagogiske medarbejdere. 

I 2013 havde skolen 950 årselever – spredt ud på mere end 3.500 forskellige personer (en årselev er en betegnelse, som dækker over 1 person i 40 uger med 30 ugentlige lektioner).

Skolen er den eneste Social- og Sundhedsskole i Danmark, som har sin egen multimedieafdeling. Skolen er en af de førende udviklere af interaktive programmer og producenter af interaktivt pædagogisk undervisningsmateriale.  

Når det handler om at udvikle og tilbyde forskellige former for mere fleksible og lettilgængelige uddannelsesprogrammer til forskellige typer af elever, har skolen i mange år været en af de mest innovative skoler på social- og sundhedsområdet i Danmark. Årsagen til dette er skolens højtudviklede pædagogiske og didaktiske kompetence inden for udvikling, produktion og brug af interaktivt web-baseret materiale.

Skolen har været involveret i internationalt samarbejde igennem mere end 14 år og samarbejder med over 100 partnere i mere end 30 lande over hele verden. Den har været involveret i over 30 europæiske projekter siden 2002.

Omsætningen lå i 2013 på 14 millioner euro og den forventes af stige til 15 millioner euro i 2014.

Den største uddannelse på skolen er den uddannelse, som klæder eleverne på til at arbejde inden for ældreplejesektoren. En vigtig del af uddannelsen er at lære, hvordan man håndterer ældre mennesker og deres basale behov.

Vi bidrager til dette projekt med vores danske erfaringer og vores ekspertise inden for området.

Vi bidrager også med de erfaringer vi har fra samarbejde i andre tværnationale projekter og vores erfaringer med at opnå høj kvalitet i alle dele af et projekt.