Formål

Dansk

Formålet med projektet er at udvikle en metodologi og gennemføre undervisningsprogrammer, som skal hjælpe ældre med at forblive aktive, ved at få dem til at støtte andre ældre (55+) i deres håndtering af aldringen. Metodologien er baseret på peer-to-peer-gruppefacilitering, samt på netbaseret undervisning og facilitering.

Face-to-face-programmer er ofte effektive, men antallet af deltagere begrænses af nødvendigheden af at man møder op personligt. E-undervisning kan nå ud til mange flere mennesker. Derfor har partnerne besluttet sig for at udvikle to forskellige undervisningsprogrammer med det samme indhold. Begge programmer skal gennemføres for at undersøge, hvor effektive de er, og hvordan de kan gøres endnu mere effektive.  

Indholdet i undervisningsprogrammet i Aktiv Aldring (face-to-face og netbaseret) er delt ind i moduler:

  1. Hvordan bruger man undervisningsprogrammet?
  2. Aldring og dig. En selvevalueringsøvelse som handler om dine følelser og vilkår.
  3. Strategier til aktiv aldring: offentlige tilbud, hold kontakten, virtuelle fællesskaber, økonomisk sikkerhed, husholdning, transport, opsyn, osv.
  4. Forbliv sund: mad / fysisk aktivitet / medicin / rygning.
  5. Informative selvhjælpsressourcer.

Undervisningen af peer-to-peer-formidlerne er udelukkende face-to-face. Hovedformålet med undervisningen er at klæde formidlerne på til at lede en deltagergruppe og gennemføre face-to-face-programmet og e-læringsprogrammet i aktiv aldring. Når formidlerne er færdige med forløbet, skal de lave en testgennemførelse af begge programversioner, med henblik på at evaluere programmet, så det kan blive optimeret.

Hovedformålet med PPS-projektet er således at udvikle et gratis undervisningsprogram i aktiv aldring for ældre, hvor deltagerne får støtte af en trænet mentor/formidler.