Links

Dansk

AGE-Platform

Den Europæiske Platform for Ældre har til formål at udtrykke og fremme de ældre europæiske borgeres interesser og sætte fokus på de spørgsmål, som optager dem.  

Age UK

Age UK er en international velgørenhedsorganisation, som kæmper for at ældre udsatte ikke ender i fattigdom og isolation. Her kan du læse mere om at forebygge social eksklusion blandt ældre. http://www.ageuk.org.uk.

OECD-undersøgelser

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/39313286.pdf

KIFLI - Keeping Fit In Later Life

http://www.kifli.eu/

MATURE - Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging

http://matureproject.eu/contacts

NET-AGE Support Network for Quality Ageing

http://www.net-age.eu/