Metodologi

Dansk

PPS-projektets struktur er med vilje holdt simpel.

  • En behovs- og state-of-the-art-analyse af aldring og politikker for aktiv aldring, som er baseret på spørgeskemaer, fokusgrupper og dybdeinterviews, skal gennemføres
  • Et 30 timers langt Face-to-face-undervisningsprogram i aktiv aldring henvendt til ældre skal organiseres med fokus på de ønskede læringsresultater. Programmet skal øge deltagernes tro på egen formåen og evne til at håndtere ændrede livsomstændigheder.
  • Partnerskabet skal udvikle et 30 timers langt E-læringsprogram i aktiv aldring, som skal have samme struktur og indhold som face-to-face-programmet, for at nå ud til flere ældre.
  • Face-to-face-undervisningsprogrammet for peer-formidlere på 45 timer er henvendt til ældre som ønsker at deltage i testgennemførelsen som peer-to-peer-formidlere. Undervisningen skal lære dem at styre mindre grupper og virtuelle fællesskaber.
  • I hvert land skal 15 ældre deltage i face-to-face-programmet og andre 15 ældre skal deltage i E-læringsprogrammet.  
  • Udbredelse og udnyttelse skal sikre at projektet og projektleverancerne kendes og bruges af målgruppen.
  • Projektledelse og kvalitetssikring skal sikre en velordnet udvikling af projektet. Alle partnere deltager i samtlige opgaver og er ansvarlige for behovsanalyser, testgennemførelser, samt anvendelse og udbredelse i deres respektive lande. 

Alle partnere har erfaring med at lede europæiske projekter.

Styrekomiteen deltager på afstand ved hjælp af en intern hjemmeside, samt regelmæssige møder og videokonferencer. 

Hver sjette måned laver hver enkelt partner en progressionsrapport til projektkoordinatoren. Progressionsrapporten indeholder detaljer om partnernes aktiviteter og udgifter.