Om projektet

Dansk

Grundtvig Multilateralt Projekt - Peer-to-Peer Support Fostering Active Ageing.

Konsortiet bag ”Grundtvig Multilateralt Projekt – Peer-to-Peer Support Fostering Active Ageing” består af organisationer og institutioner fra seks forskellige lande i Europa – Danmark, Polen, Frankrig, Spanien, Østrig og Slovenien. Partnerne er involveret i relevante aktiviteter, for eksempel på Universitetet for den tredje alder, hvor man udforsker ældres sundhed og plejebehov og udvikler undervisningsprogrammer til denne specifikke målgruppe. Alle partnerne arbejder med undervisning, sundhedspleje og med at forbedre ældres livskvalitet. 

Formålet med projektet er at arbejde med aktiv aldring, for den forventede levealder i Europa stiger, og vi har mange ældre som helt velfortjent har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men som stadig er friske, aktive og fulde af liv.

Projektet har fokus på at forstå begrebet aktiv aldring, samt på de ældres ønsker og behov i forhold til at opnå nye kompetencer, som kan forbedre deres fysiske og psykiske sundhed. Til dette formål udviklede projektpartnerne i den indledende fase et spørgeskema med henblik på at undersøge området og de ældres holdninger til aktiv aldring. I spørgeskemaet blev der spurgt ind til de ældres livssyn, livskvalitet, og økonomiske kapacitet, de problemer, udfordringer og fordele de oplever ved at være nået op i en moden alder, og – allervigtigst - hvilke kompetencer de ældre gerne vil opnå for yderligere at kunne forbedre deres livskvalitet.

Spørgeundersøgelsen blev gennemført i samtlige partnerlande. På baggrund af resultaterne skal partnerskabet nu udvikle hensigtsmæssige undervisningsprogrammer i aktiv aldring, rettet mod aldersgruppen 55+. Det skal nævnes at reaktionen på spørgeundersøgelsen har været ganske usædvanlig: det er lykkedes os at indsamle mere end 600 udfyldte spørgeskemaer fra ældre i alle partnerlande. Interessen for at deltage er allerede langt større end vi oprindeligt regnede med, hvilket tydeligt viser, at vores projektaktiviteter rammer rigtigt i forhold til de ældres problemer og behov.

For at nå ud til så mange ældre som muligt, gennemførte partnerne også personlige videointerviews med deltagerne. Derudover har de lavet skrivebordsundersøgelser, hvor de har udforsket området aktiv aldring i Europa. De har fokuseret på den nyeste litteratur som behandler udfordringen med aktiv aldring, og de bedste praksisser på området. Det næste skridt er, at partnerne skal træne en gruppe formidlere (mentorer, peers), som skal videreformidle viden til andre. Formidlerene skal være i den samme aldersgruppe som deltagerne - deraf navnet ”peer-to-peer”. De udvalgte og trænede formidlere skal hjælpe med at engagere og undervise voksne fra deres egen generation. Vi sigter mod pensionerede eksperter inden for forskellige vidensområder.    

Peer-to-peer-undervisning – igennem personlig kontakt – kan opfattes som en proces hvor trænede og motiverede formidlere underviser deltagere i samme aldersgruppe og sociale position, eller med samme evner, med det formål at udvikle deltagernes kompetencer og viden.

Undervisningsprogrammet i aktiv aldring gennemføres på to niveauer: a) den klassiske metode (undervisning i en klasse/gruppe), og b) fjernundervisning (virtuelt klasseværelse), hvor materialet kan hentes gratis på nettet og derfor er lettilgængeligt for de fleste mennesker. 

Undervisningsprogrammet har det samme indhold i alle partnerlande, men partnerne har besluttet også at inddrage nogle moduler, som er specifikke for de enkelte lande. Derfor har de, på baggrund af spørgeundersøgelsen og de specifikke behov hos de ældre i de enkelte lande, forberedt to ”nationale” moduler.

Vi vil gerne understrege, at det er frivilligt og gratis at deltage i undervisningsprogrammet i aktiv aldring.

Projektet begyndte i april 2014 og løber ind til 2016. Det er finansieret af EACEA (Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur).