PPS NEWSLETTER ISSUE 1/2014

EU_flag_LLP_EN-01 Grant No. 538403-LLP-1-2013-1-DK-GRUNDTVIG-GMP

Peer-2-Peer: Støtte udvikler Aktiv Aldring
Logo PPS NYHEDSBREV
UDGAVE 1/2014
AKTIVALDRING
Forbliv aktiv. Intet andet.
HVAD ER AKTIV ALDRING?

 

Europas befolkningsstruktur ændre sig og bliver gradvist ældre – i begyndelsen af 2011 var der 87 millioner mennesker i EU, der var 65 eller ældre, mere end 17 % af den totale befolkning. Som respons til denne demografiske ændring, udpegede EU året 2012 som ”Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne”. 

Det overordnede objektiv for Det europæiske år er at gøre skabelsen af en aktiv aldringskultur i Europa, der baserer sig på samfund for alle aldre, lettere.
I takt med, at europæere lever længere og lever sundere liv, undersøgte regeringerne måder, hvorpå de ældre kunne involveres mere i samfundet og holde dem aktive.
Aktiv aldring er af Verdenssundheds-organisationen (WHO) defineret som ’Optimeringsprocessen i forhold til muligheder for sundhed, deltagelse og sikkerhed, for at kunne styrke livskvaliteten efterhånden som mennesker bliver ældre. Det tillader alle at realisere deres potentiale for velvære livet igennem og til at deltage i samfundet i forhold til deres behov, ønsker og muligheder, hvor der på samme tid bliver sørget for tilstrækkelig sikkerhed og omsorg, når de har brug for assistance’.
Mens denne definition inkluderer en forestilling om fortsat aktivitet i arbejdsstyrken, omfatter det også, for de ældre, en kontinuerlig deltagelse i samfundet.

 

READ MORE

PARTNERE I PROJEKT PEER-2-PEER

 

Der er seks partnere involverede i PPS-projektet og den ledende partner er fra Public University of Ptuj, Slovenien. Projektets andre partnere er: University of Medical Sciences Poznan (Polen), Greta du Velay (Frankrig), University of Alicante (Spaien), die Berater (Østrig) og Århus Social- & Sundhedsskole (Danmark).

Alle partnere  supplerer hinanden og har alle erfaringer omkring arbejdet med ældre. Alle udfører undervisningaktiviteter med fokus på udviklingen af livskompetencer.

 

READ MORE

PEER-2-PEER PROJEKTETS MÅLSÆTNING

 

Peer uddannelse kan definers som en proces, hvor veluddannede og motiverede mennesker påtager sig uformel eller organiseret undervisningsaktiviteter med deres fagfæller (mennesker med samme alder, samme social position eller med samme muligheder som sig selv), med udviklingen af viden og muligheder som målsætning.

Effektiviteten og vigtigheden af Peer-uddannelse er baseret i flere teorier som fx Banduras: ”Social læringsteori” (Mennesker modellerer sig selv efter folk, de kan identificerer sig med). Bowles and Gintis’ deltagende uddannelse (mennesker føler sig motiverede ved at indgå i fælles, gensidig og deltagende aktiviteter med andre, for at opnå et fælles, defineret mål), Vygotskys (Læring, som et resultat af sociale fællesskaber).
Forskning antyder, at mennesker oftere hører og personificerer meddelelser og derfor ændre deres holdning og adfærd, hvis de mener, at de kan identificere sig med meddeleren og at denne står overfor de samme udfordringer som de selv.
Studier foreslår en række goder for Peer uddanneren: modtagelse af speciel undervisning, læring af vigtige redskaber, inklusiv formidling og kommunikation og at blive annerkendt som en leder af deres fagfæller og deres fællesskab.  

 

READ MORE

FØRSTE SKRIDT

 

En behovs- og erfaringsanalyse omkring aldring og aktiv aldringspolitikker, baseret på spørgeskemaer, fokusgrupper og dybdegående interviews bliver udført.

Rammen for behovsanalysen er at indsamle informationer omkring aktiv aldring, aktiv aldringspolitikker, tilgange og metoder i de seks partnerlande, for at producer et slutprodukt, der er nøje tilpasset de nationale kontekster.
Et yderligere mål er at involvere målgruppen, for at opnå støtte til projektet og for at gøre projektet så fleksibelt som muligt i forhold til lokale interessenters behov. Ældre medborgere og medlemmer af interessenternes komite vil være involveret.

 

READ MORE

OPDATERING PÅ PARTNERMØDER

 

Kick-off møde i Slovenien,
den 23. og 24. juni 2014

Projektpartnerskabet tog sin begyndelse med Kick-off mødet den 23. og 24. juni 2014 i Ptuj, Slovenien. Projektet havde en sen opstart, da ansøgningen først blev godkendt af EACEA, den 16. april 2014. Snarrest muligt herefter begyndte partnerskabets ledelse at forberede de første skridt i partnerskabet (markeds- og spørgeskemaundersøgelser, projektets drejebog, international hjemmeside, kvalitetsmanual m.m.) for at være på forkant og kunne begynde at forberede Kick-off mødet den 23. og 24. juni 2014.

 

READ MORE

HVORDAN KAN JEG KOMME MED?

Partnerskabet P2P vil gerne inviterer alle interesserede i aktiv aldring og i at forblive aktiv i alderdommen generelt, til at kontakte os på de følgende e-mailadresser:

 

Vi sender gerne yderligere informationer om projektet og holder Dem opdateret omkring alle partnerskabets aktiviteter og Peer-2-Peer projekter i almindelighed. Det er også muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev (NewsletterPeer2Peer15@gmail.com), hvor nyheder bliver leveret direkte i indboksen.

Aktivaldring. Forbliv aktiv. Intet mindre.
Besøg vores hjemmeside på adressen www.activeageingproject.eu.
logo lup thumb     PUMS     GRETA.png   Berater    UPUA.png    Aarhus
Copyright: Peer-2-Peer partnership 2014
EU_flag_LLP_EN-01.jpg
Project PPS er medfinansieret af Den Europæiske Union

 

Dansk