PPS NYHEDSBREV Nr 2/2014

Peer-2-Peer: Support Fostering Active Ageing

Logo PPS

NYHEDSBREV
Nr 2/2014

 
ACTIVAGEING
Remaining active. Nothing less.
 

Den kendsgerning, at befolkningen bliver ældre og ældre, er en af Europas største triumfer, men på samme tid også en af de største udfordringer i det 21. århundrede.

Vidste du at...?

Når man spørger ældre over 55, hvad de forbinder med aktiv aldring, svarer de: at man fortsat kan arbejde, at man kan køre bil og gå, at man er sund og rask, at man har fritid, og at man bidrager til samfundet.

Hvordan forbliver man aktiv som ældre...?

De ældre forbliver mentalt, fysisk og socialt aktive. ”Jeg går ture. Det gør ikke noget, hvis jeg skal gå alene. Jeg går også i fitnesscenter”, siger en kvinde på 64 år fra Slovenien, som stadig er fysik aktiv. ”Jeg deltog i et bogføringskursus sidste år”, siger en kvinde på 59 år fra Østrig, som gerne vil forblive mentalt sund.

E-læring og ”digitalt dannede”...?

Da vi spurgte de ældre om deres holdning til og erfaring med e-læring, udtrykte de skepsis. De fleste deltagere i vores undersøgelse fortalte, at de har adgang til og er aktive på internettet, men kun få af dem har erfaring specifikt med netbaseret undervisning. Deltagerne mente, at e-læring har fordele, men kun for de mennesker, som er gode til at bruge computere. Men en stor procentdel af de ældre kan ikke bruge ICT-værktøjer og derfor opfatter de sig selv som ”digitalt u-dannede” og ikke ”digitalt dannede”. Løsningen kunne være at lave e-læring to-og-to, hvor man sidder ved samme computer, eller at have en ekspert i rummet, som kan hjælpe.

En fælles vision om undervisning til aktive ældre...?

Vi mødtes med lokale interessenter som arbejder med undervisning i aktiv aldring, for at diskutere en fælles målsætning for fremtiden. Vi nåede frem til to visioner:

  • Et gratis tilbud om en uges undervisning til alle ældre i det første år efter de forlader arbejdsmarkedet. Undervisningen skal have fokus på de udfordringer og muligheder som er knyttet til at være en aktiv senior.
  • Oprettelse af et kursus i aktiv aldring på europæisk niveau, som selvstændiggør de ældre borgere og gør dem mere aktive end tidligere (selvstændiggørelse og deltagelse).

Kontakt os

PPS-projektet (2014-2016) udvikler et ansigt-til-ansigt-undervisningsforløb (på 30 timer) om aktiv aldring, og et e-læringsprogram (på fem moduler), som skal testes I 2015.
Hvis du vil have mere information, kan du besøge vores hjemmeside: http://www.activeageingproject.eu/

 

Dansk