PUMS - Poznan University of Medical Sciences

Dansk

Poznan University of Medical Sciences er et førende polsk medicinsk center med mere end 80 års akademisk erfaring og med stort udviklingspotentiale. Universitetet er godt rustet til forskning inden for basal medicinsk videnskab, kliniske undersøgelser, diagnoser og behandling.

Universitetets undervisning og forskning er primært baseret på samarbejde med fem kliniske hospitaler (med 2216 sengepladser i alt) og med andre hospitaler i byen.

I 1991 begyndte universitetet at tilbyde uddannelser på engelsk (et 4-årigt MD-program som er baseret på den amerikanske studieplan og kravene i USMLE-systemet, og et 6-årigt program, som er baseret på den polske/europæiske model). Universitetet har iværksat mange forskningsprogrammer, som er blevet finansieret af Europa-Kommissionen og det polske Videnskabsministerium. Universitetet har 15 professorater og 16 afdelinger. Forskningsfakultetet samarbejder med en række partnere fra forskningscentre og universiteter i Europa og Nordamerika, hvilket indebærer fælles forskningsprojekter og besøg af forskningsfæller og professorer.   

Nogle få Ph.d.-afhandlinger og mange kandidatspecialer på universitetet har behandlet forskningstemaer, som er relateret til sundheds- og aldringsproblematikker og sundhedspleje. I årene 2006-2007, 2007-2008 og 2009-2012 deltog universitetet i projekterne: SFC, EUDAP – 2. EMTOC, ETASC, PITOC, SIM, EUDAP – Faculty, Boys&Girls. Formålet med Boys&Girls-projektet var at producere en webserie, som skal nå ud til de unge og gøre dem bevidste om nogle af de mest presserende folkesundhedsproblematikker, blandt andet kost, alkohol- og stofmisbrug, og seksuel sundhed (2011-2013).   

Teamet bag Laboratoriet for Miljøvidenskab har erfaring inden for adskillige aktiviteter og videnskabelige projekter om misbrugsforebyggelse og udbredelse af sund livsstil. Alle medarbejdere har stor indsigt i epidemiologiske studier, både i den teoretiske og den eksperimentelle forskning. Desuden er de særligt erfarne i arbejdet med mødre, ældre og unge. De uddannelsesmæssige aspekter ved de videnskabelige programmer er ekstremt vigtige; vi samarbejder for eksempel med en lang række skoler i vores region – Wielkopolska. De primære målgrupper er her studerende, lærere og skoleledere.