UPUA Universidad Permanente de la Universidad de Alicante

Dansk

UPUA er et videnskabeligt, kulturelt og socialt program, som er udviklet af Alicante Universitet, for mennesker over 50 år. Programmet har 3800 medarbejdere (2500 undervisere og 1300 administrationsmedarbejdere). Programmet sigter ikke kun mod at fremme videnskab og kultur, men også forholdet mellem generationer, med henblik på at forbedre ældres livskvalitet og opmuntre dem aktiv deltagelse i dynamiske og sociale aktiviteter i deres lokalområde. UPUA har 1300 studerende fordelt på to universitetscentre, hvor der udbydes 120 forskellige kurser, som suppleres af en lang række kulturelle aktiviteter.  

Formål:

  • At bidrage til ældres kontinuerlige tilpasning til et samfund, som er under hastig forandring.
  • At udvikle nye tilgange til læring ved hjælp af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).
  • At reagere på behov som: demokratisering af viden, reduktion af social uretfærdighed, social integrering og deltagelse, og udvikling af muligheder for at skabe et aktivt liv uden for arbejdspladsen.  

De områder, hvor man har opnået de bedste resultater med ældre, er følgende:

  • Sundhedsundervisning i aktiv aldring
  • Inklusion og aktiv aldring
  • Integrering af voksne i Nye Teknologier og Sprog (engelsk, fransk og tysk).
  • Forskning udført omkring voksne og forholdet mellem generationer
  • Internationale Relationer (integrering af udenlandske studerende og kontakt til andre institutioner for at fremme forholdet mellem studerende).

Siden 2010 har det Permanente Universitet haft formandsskabet for AEPUM – Spaniens Nationale Forening af Universitetsprogrammer for Ældre Voksne, som består af 43 universiteter med i alt mere end 45.000 studerende.