ARH Koledż Opieki społecznej i zdrowotnej w Aarhus

Polski

Koledż Opieki społecznej i zdrowotnej w Aarhus jest drugim co do wielkości w Danii i prowadzi wiele różnych krótkoterminowych programów edukacyjnych i szkoleń uzupełniających dla wykształconych pracowników z instytucji społecznych i opieki zdrowotnej oraz osób starszych, domów opieki dla osób starszych, szpitali i psychiatrii. Szkoła oferuje programy edukacyjne, socjalne i zdrowotne na 3 poziomach i specjalne intro programy edukacyjne dla imigrantów i uchodźców.

Uczelnia posiada 150 pełnoetatowych pracowników i około 30 specjalistów zewnętrznych. Spośród 150 pracowników pracujących w pełnym wymiarze, około 110 to pracownicy edukacyjni.

Szkoła jest jedyną w Danii, która zawiera wydział multimediów. Szkoła jest jednym z czołowych deweloperów interaktywnej sieci i producentem materiałów pedagogicznych i interaktywnej nauki.

Jeśli chodzi o tworzenie i udostępnianie różnego rodzaju elastycznych i dostępnych programów edukacyjnych dla studentów, Kolegium, przez wiele lat było najbardziej innowacyjną uczelnią z dziedziny społecznej i zdrowotnej w Danii. Powodem tego są wysoko rozwinięte kompetencje pedagogiczno-dydaktyczne w rozwoju, produkcji i korzystania z interaktywnych materiałów internetowych.

Uczelnia od ponad 14 lat uczestniczy we współpracy międzynarodowej. Współpracujemy z około 100 różnymi partnerami w ponad 30 krajach na całym świecie. Braliśmy udział w ponad 30 projektach europejskich od 2002 roku.

Uczelnia zatrudnia osoby, które mają więcej niż 10-letnie doświadczenia w międzynarodowych projektach unijnych. Specjalnie zatrudniany jest personel, który dba o odpowiednie zarządzanie finansami międzynarodowych projektów (UE). Pracownicy oddziału zarządzania operacyjnego mają ponad 6-letnie doświadczenia w zarządzaniu finansami.

Obroty w 2013 roku wynosiły ok. 14 mln € i oczekuje się, że wyniosą 15 mln € w roku 2014.

Głównym programem edukacyjnym naszego Kolegium jest kształcenie studentów, zwłaszcza dla sektora opieki nad osobami starszymi w Danii. Jako ważny element tej edukacji uważamy kszatłcenie studentów z zakresu podstawowych potrzeb osób starszych. Potrzeby seksualne osób starszych są częścią tej edukacji i szkoleń.

Mamy również doświadczenie w edukacji w szkolnej – zapewniając specjalistów zamiast nauczycieli w szkole podstawowej, kształcących młodzież w wieku 14-15 lat na temat kwestii seksualnych.

Będziemy angażować się w projekt, wnosząc do niego nasze duńskie doświadczenia oraz know-how w zakresie przedmiotu projektu.

Ponadto wykorzystamy nasze doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę w międzynarodowych projektach oraz postarmy się uzyskać możliwie najwyższą jakość naszych działań w projekcie.