BIULETYN ISSUE 3/2015

Peer-2-Peer: Wspieranie Aktywności Osób Starszych

Logo PPS

BIULETYN
ISSUE 3/2015

 
AKTYWNE STARZENIE SIĘ
Pozostań aktywnym. Nie rezygnuj.

Czy wiedziałeś, że... ?

Pytano seniorów o przykłady aktywnego starzenia się w życiu. Wszystkie wymienione przykłady można sklasyfikować następująco: a) aktywność społeczna, b) aktywność fizyczna oraz c) aktywność psychiczna i intelektualna.

Wymieniane aktywności społeczne to wolontariat, uczestnictwo w kursach, karty do gry dla osób starszych czy inne działania związane z uczestnictwem w życiu społecznym. Wymieniono także działania związane z opiekowaniem się kimś w rodzinie tj. branie odpowiedzialności za wnuki, opieka nad chorym partnerem czy rodzicem. W kategorii aktywność fizyczna „chodzenie” było dominującą odpowiedzią. W ramach aktywności intelektualnej najczęściej wymieniano czytanie, ale i wszystkie formy uczenia się, uczestnictwo w kursach, wydarzeniach kulturalnych, tj. grupy teatralne, poetyckie, malarskie czy muzyczne.

„…mówią, że po przejściu na emeryturę kończy się życie. Kończysz pracę w firmie i zaczynasz żyć własnym życiem. Ja tak staram się robić, kiedy byłam w stresującej sytuacji wychodziłam do natury i znajdowałam tam relaks. [] a teraz jestem na emeryturze od dwóch lat i czuje pragnienie powrotu do mojej pracy. Aktywność znaczy dla mnie, że nie zawsze muszę być w domu, zamknięta w mieszkaniu, ale mogę poświęcać się różnego rodzaju aktywnościom oraz mogę powiedzieć, że interesuje się tym, na co wcześniej nie miałam czasu.” (Kobieta, 65 lat, ze Słowenii).

Chcesz  zostać moderatorem?

W projekcie PPS będziemy edukować (bezpłatnie) 6 moderatorów do prowadzenia szkoleń na temat aktywnego starzenia się. Moderatorzy będą włączeni do szkolenia 30-godzinnego, gdzie będą uczyć się, jak pracować z przyszłymi uczestnikami w dwóch postaciach: klasyczne wykłady, w których większość potencjalnych moderatorów prawdopodobnie ma już doświadczenia, moderatorzy będą zakwalifikowani przez opiekuna do pracy na odległość z wykorzystaniem specjalnie przystosowanej wirtualnej klasy.

Aby wziąć udział w programie dla moderatorów nie trzeba specjalnej wiedzy, ponieważ program jest pomyślany modułowo, w sposób, który umożliwia samodzielną aktualizację swoich umiejętności. Najbardziej istotne dla przyszłego moderatora jest to, czy lubi pracować z ludźmi, wcześniej zdobyte doświadczenia będą cenne, choć nie jest to konieczne. Tak czy inaczej, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą uaktualnić swoje umiejętności, spotkać się z rówieśnikami, a jednocześnie prowadzić program edukacyjny na temat aktywnego starzenia się w przyjaznej atmosferze i w dyskretny sposób.

Co zyskasz?

W kontekście przygotowania moderatorów chcemy przygotować ich do pracy z osobami starszymi, jak i ich rówieśników, a z drugiej strony, chcemy zapewnić im metodologiczne i edukacyjnye umiejętności, które pomogą im podczas prowadzenia programu edukacyjnego na temat aktywnego starzenia się z grupą docelową (osoby starsze). Celem przygotowania Programu Seniorzy Seniorom jest pokazanie potrzeb i umiejętności uczestników, którzy będą wykonywać program edukacyjny wspierajacy aktywne starzenie się w praktyce. Podczas szkolenia przyszli moderatorzy będą zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do prostej realizacji programu.
Uczestnicy:

  • Zapoznają się z pojęciem grupy w programie edukacyjnym PPS,
  • Dowiedzą się o projektowaniu celów szkolenia i jego realizacji,
  • Dowiedzą się o możliwych formach animacji / motywacji do pracy w grupie,
  • Dowiedzą się, jak wybrać i przeprowadzić tematy programu edukacyjnego,
  • Dowiedzią się o organizacji i metodach pracy w grupie,
  • Dowiedzią się o zasobach i narzędziach do nauki,
  • Dowiedzą się o procesie oceny działania w programie edukacyjnym.

Udział jest bezpłatny i na koniec szkolenia moderator otrzyma Certyfikat PPS, co pozwoli mu przeprowadzić Nasz program aktywnego starzenia się w formie twarzą w twarz lub poprzez e-learning.

Witamy i dołącz do Nas! Zostań jednym z pierwszych Moderatorów PPS!

Kiedy i gdzie rozpoczyna się program?

Program szkolenia moderatorów rozpocznie się pod koniec marca 2015 we wszystkich krajach partnerskich uczestniczących w PPS (Słowenia, Polska, Francja, Hiszpania, Austria i Dania).
Peer to Peer Wsparcie aktywnego starzenia - PPS(2014-2016) Partnerzy projektu opracowali modułowy program szkolenia w celu promowania aktywnego starzenia się w dwóch formach: pierwsza poświęcona jest klasycznym metodom nauczania ("twarzą w twarz") i trwa przez 30 godzin, inne będą przygotowywane w postaci E-nauki czyli uczenia się na odległość (w postaci 5 modułów treningowych). Oba programy będą dostępne bezpłatnie dla uczestników i zainteresowanych.

Kontakt z Nami

Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail NewsletterPeer2Peer15@gmail.com lub skontaktuj się z  jednym z pratnerów projektu PPS ze swojego kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.activeageingproject.eu/.

EU_flag_LLP_EN-01.jpg
Projekt PPS jest finansowany z Komisji Europejskiej
Polski