BIULETYN ISSUE 4/2015

Peer-2-Peer: Support Fostering Active Ageing

Logo PPS

BIULETYN
ISSUE 4/2015

AAKTYWNE STARZENIE SIĘ
Pozostań aktywnym. Nie rezygnuj
 

Wiedziałeś …?

Badanie PPS, przeprowadzone wśród seniorów w sześciu krajach partnerskich, zawierało pytanie o treść programu edukacyjnego na rzecz promowania aktywnego starzenia się, a dokładnie co dla tej grupy było interesującym tematem. W zasadzie odpowiedzi były jednomyślne. Najczęściej wymieniane tematy w obszarze aktywnego starzenia się to:

  • zdrowe starzenie się, tj. zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, jest najczęściej wskazywane przez badanych. Aktywny tryb życia, właściwa dieta, sprawność umysłowa, działalność społeczna i aktywność towarzyska z rówieśnikami także były często wskazywane.
  • wszystkie typy mobilności są jednym z działań chętnie wykorzystywanych przez seniorów. Chcą podróżować, są zainteresowani historią, sztuką, literaturą, teatrem.
  • seniorzy doceniają wartości kształcenia ustawicznego. Badani także wyjaśnili, że biorą udział w różnych zajęciach edukacyjnych, prowadzonych aktywnie, ponieważ to pozwala im na zaistnienie w różnych środowiskach i grupach edukacyjnych.

Oczywiście, także pomiędzy krajami zaangażowanymi (Słowenia, Polska, Francja, Hiszpania, Austria i Dania) pojawiają się pewne dysproporcje w zakresie edukacji. Potrzeby osób starszych oparte są na ich zwyczajach, miejscu zamieszkania, warunkach społecznych i politycznych w poszczególnych krajach. Jednak niezależnie od tego, wymienione wyżej główne tematy są w dużej mierze wspólne dla wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

CZYTAJ  WIĘCEJ

Szkolenie morderatorów PPS

Partnerzy projektu zobowiązali się, że w ramach  pilotażowego projektu będą  trenować 6 rówieśników moderatorów PPS, w sumie 36 osób, którzy będą implementować program edukacyjny promujący aktywne starzenie się w poszczególnych krajach.

W tym celu został przygotowany przez partnerów projektu Program szkoleniowy, trwający 30 godzin. Połączyliśmy wiedzę i umiejętności, a przygotowane treści są dostosowane do seniorów, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu innych i nadal chcą wykorzystywać tę umiejętność do integracji grup rówieśniczych w lokalnym środowisku.

Liczba uczestników szkolenia w poszczególnych krajach jest zróżnicowana, ale nigdzie nie mniejsza niż wymaganych 6 potencjalnych moderatorów, to zostało uwzględnione. Na przykład w Hiszpanii ze względu na nadzwyczajne zainteresowanie, partner tj. Uniwersytet w Alicante objął szkoleniem moderatorów aż 15 seniorów. W Słowenii było ich 8,w Danii 7, a w innych państwach średnio po 6 moderatorów. Kursy dla moderatorów odbywały się od kwietnia 2015 r., a do tej pory jest już zrealizowanych większość przewidzianych lekcji i przeszklonych ponad 30 moderatorów. Ostatnia część szkolenia jest przewidziana do pracy z uczestnikami pilotażowej grupy, której trenerami będą świeżo przeszkoleni mentorzy w poszczególnych krajach. Szczegóły dotyczące poszczególnych szkoleń można obejrzeć na FB strona.

Pilotażowy program edukacyjny wspierający aktywne starzenie się dla osób 55+

Program Twarzą w Twarz Wspieranie Aktywności Osób Starszych został opracowany w celu zaspokojenia potrzeb osób starszych w wieku 55+. Wszystkie dostępne badania i dowody zostały wykorzystane przez autorów tak, że Program ten odzwierciedla dobre praktyki. Program doskonale wpisuje się do projektów rządowych aktywizacji osób starszych, tj. spełnia podstawowe kryteria odnoszące się do możliwości, potrzeb i zasobów tej populacji. Jego nadrzędnym celem jest wspieranie aktywnego udziału seniorów w społeczności i zachęcanie ich do prowadzenia zdrowego i niezależnego trybu życia. Program oferuje współczesne rozwiązania edukacyjne i rozwijanie umiejętności w komunikowaniu się, a także udziela wsparcia dla osób starszych. Te nowe rozwiązania przyniosą korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa jako całości, a jednocześnie będą wsparciem psychicznym, mentalnym i społecznym, tworząc tym samym dobrostan starszych członków społeczeństwa. Promowanie Programu Aktywnego Starzenia się skierowane jest do osób w wieku 55+. Zajęcia prowadzone są w modułach i składają się z 30 godzin zajęć. Celem zajęć jest m.in. utrwalenie umiejętności uczestników - ich wiedzy, umiejętności i tzw. „dobrych praktyk”. W szkoleniu, istotne jest również, aby dyskutować i analizować swoje obawy, problemy, sukcesy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Trening jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy z uczestników otrzymał coś dla siebie, poprzez udział w otwartych dyskusjach i dzieleniem się swoimi przemyśleniami w kontekście omawianych tematów.

Autorzy Programu edukacyjnego PPS zaproponowali koncepcję wielotematycznego domu składającego się z: poddasza - Wprowadzenie do aktywnego starzenia się, piętra - Zdrowe starzenie się i korzystanie z nowoczesnych technologii oraz dwutematycznego parteru – którego tematy będą specyficzne dla poszczególnych krajów.

Innowacyjność Programu polega na uwzględnieniu wewnętrznej różnorodności populacji osób starszych oraz promowaniu działań mających na celu utrzymanie seniorów aktywnych i zapewnia im uczestnictwo w życiu społecznym. W związku z tym, celem Programu jest również poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną tak, aby proces starzenia się był godnym procesem. Program ma na celu ułatwienie pełnego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego starszych osób, aby mogli oni pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.

CZYTAJ  WIĘCEJ

Jak można się przyłączyć?

Peer to Peer Wspieranie aktywnego starzenia - PPS (2014-2016) Partnerzy projektu opracowali modułowy Program szkolenia w celu promowania aktywnego starzenia się w dwóch formach: pierwsza poświęcona jest klasycznym metodom nauczania ("twarzą w twarz") i trwa przez 30 godzin, druga będzie przygotowana w formie E- klasy i uczenia się na odległość (w postaci 5 modułów treningowych).

Oba programy będą dostępne dla uczestników i zainteresowanych bezpłatnym i publicznym dostępem do wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w aktywnej edukacji starzenia, uprzejmie zapraszamy do nas! Witamy!

Kontakt  z Nami!

Jeśli jesteś zainteresowany i potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez e-mail NewsletterPeer2Peer15@gmail.com lub skontaktuj się z partnerem projektu PPS ze swojego kraju.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową: http://www.activeageingproject.eu/.

EU_flag_LLP_EN-01.jpg
Project PPS is co-funded by the European Union.
Polski