Cele i zadania Projektu

Polski

Celem projektu jest opracowanie i pilotowanie metodologii oraz programów szkoleniowych, aby pomóc osobom starszym pozostać aktywnym oraz nieść wsparcie innym osobom starszym (55+) we wkraczaniu w proces starzenia się. Metodologia opierać się będzie na wzajemnym wspieraniu się w grupie, jak również uczeniu się i pomocy za pośrednictwem Internetu.

Programy prowadzone twarzą w twarz przeważnie są skuteczne, ale liczba uczestników, którzy mogą w nich brać udział jest ograniczona. Podczas E-szkoleń udział może wziąć znacznie większa liczba osób. Z tych powodów partnerzy zdecydowali się rozwijać dwa różne programy szkoleniowe o tej samej treści. Oba będą pilotowane, aby spawdzić ich skuteczność oraz zastanowić się jakie działania można jeszcze podjąć, w celu zwiekszenia ich efektywności.

Program szkoleniowy dla seniorów dotyczący aktywnego starzenia się (zarówno Twarzą w twarz, jak i prowadzony w sieci) będzie obejmował następujące moduły:

1. Jak korzystać z programu szkoleniowego

2. Starzenie się i ty. Ćwiczenie samooceny oparte na własnych odczuciach i warunkach

3. Strategie aktywnego starzenia się: usługi publiczne, kontakty międzyludzkie, wirtualne społeczności, bezpieczeństwo finansowe, mieszkalnictwo, transport, bycie pod opieką ...

4. Pozostając zdrowym: żywność / aktywność fizyczna / narkotyki / palenie

5. Przewodnik samopomocy

Program szkoleniowy skierowany do moderatorów w starszym wieku będzie realizowany tylko bezpośrednio twarzą w twarz. Jego głównym celem będzie przygotowanie mentorów (rówieśników), którzy będą stali na czele grupy uczestników i poprowadzą program Twarzą w twarz oraz e-nauczanie dotyczący aktywnego starzenia się. Przeszkoleni moderatorzy będą prowadzić pilotażowy program szkoleń dla seniorów w obu wersjach w celu jego oceny i modernizacji.

Głównym celem projektu PPS jest zatem opracowanie programu edukacyjnego dla osób starszych na temat aktywnego starzenia się, dostępnego bezpłatnie, przy wsparciu mentorów.