die Berater

Polski

Austria jest reprezentowana w konsorcjum z die Berater® - prywatną działalnością edukacyjną w Austrii, utworzoną w 1998 roku, zatrudniającą około 500 pracowników, którzy pracują w różnych miejscach w całej Austrii w następujących dziedzinach:

  • Edukacja i szkolenia
  • Szkolenia i doradztwo
  • Doradztwo
  • Szkolenia outplacement
  • Projekty UE.

Die Berater® oferują seminaria edukacyjne i szkolenia dla osób, organizacji i przedsiębiorstw z umiejętności miękkich języków i technologii informacyjnych. Ich głównym celem jest motywowanie i zakwalifikowanie klientów do pełnego wykorzystania ich potencjału w gospodarce, na rynku pracy i w życiu prywatnym. Rocznie około 20 000 osób uczestniczy w programach die Berater® - wiele z nich bierze udział w programach orientacji zawodowej i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do austriackiego rynku pracy. Spis treści i metodologii, w tym blended learning, są dostosowane odpowiednio do potrzeb klientów.

Die Berater® posiada własny dział UE składający się z dziesięciu pracowników z dziedziny socjologii, ekonomii, zarządzania, coachingu i doradztwa, które koncentrują się na zarządzaniu i realizacji projektów UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia, umiejętności językowych, promocji zdrowia, integracji na rynku pracy i integracji grup szczególnie narażonych w społeczeństwie.

Osoba kontaktowa

Franziska Steffen.

Poprzednie projekty związane z procesem starzenia:

IACS: Improving Access to Care Counselling (2010-2012) – funded by PROGRESS.

SLIC: Sustainable Learning in the Community. Raising Awareness of older people’s competencies and identifying new opportunities for learning and engagement (2007-2009) – funded by LLP Grundtvig.

SLIC 2: Valuing older people’s skills and experience: Training peer facilitators (2011-2013) – funded by LLP Grundtvig.

healthPROelderly: Evidence-based guidelines on health promotion for older people (2006-2008) – funded by Public Health Programme.

 

Punlikacje odnośnie starzenia się:

Lang, G., Resch, K., Hofer, K. Braddick, F. & Gabilondo, A. (2010). Background document for the Thematic Conference on Mental Health and Well-being among Older People. Luxembourg: European Communities. © European Communities, 2010)

Resch, K. & Aumayr, G. (2011). Methodische Herausforderungen bei der Befragung von und Testungen mit vulnerablen, älteren Menschen ab 60. S.129-142. In: Moser-Siegmeth, V. & Aumayr, G. (Hg.): Alter und Technik. Theorie und Praxis. Wien: Facultas.

Resch, K. (2013). Essstörungen als Folge von Traumatisierung bei älteren Frauen zwischen 50 und 70 Jahren. Eine Interviewstudie. Wien: sowhat – Institut für Menschen mit Essstörungen.

Brown, P. & Lang, G. & Resch, K. (2012). Evidence-based health promotion for older people and instrumentalisation: comparing the influence of policy contexts in Austria and England, In: Critical Public Health, DOI:10.1080/ 09581596.2012.700392

Resch, K. (2010). Reformpotential Gesundheitsförderung – Ideen zur Gesundheitsförderung für Pflegekräfte, ältere Menschen und pflegende Angehörige. Österreichische Pflegezeitschrift, 06/2010

Resch, K., & Lang, G. (2008). National Evaluation Report - Austria. healthPROelderly. Evidence-based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability. Vienna: Research Institute of the Viennese Red Cross.

 

Kontakt:

Franziska Steffen, f.steffen@dieberater.com

Wipplingerstraße 32, A-1010 Vienna, Austria