PPS BIULETYN WYDANIE 2/2014

Peer-2-Peer: SWspieranie Aktywności Osób Starszych

Logo PPS

BIULETYN
WYDANIE 2/2014

 
ACTIVAGEING
Remaining active. Nothing less.
 

Liczna populacja osób w starszym wieku jest jednym z największych triumfów Europy oraz jednocześnie jednym z największych wyzwań XXI wieku.

Czy wiedziałeś, że... ?

Pytając osoby starsze powyżej 55 roku życia, z czym kojarzy im się aktywne starzenie, najczęściej odpowiadają: z kontynuacją pracy, możliwością przemieszczania się samochodem lub pieszo, byciem zdrowym, posiadaniem wolnego czasu, użytecznością społeczną.

W jaki sposób osoby starsze pozostają aktywne...?

Pozostając aktywni psychicznie, fizycznie i społecznie. "Chodzę na spacery. Nie ma problemu, jeżeli muszę iść sama. Chodzę również na siłownię", mówi kobieta, lat 64, ze Słowenii, nadal aktywna fizycznie. "W minionym roku brałam udział w kursie księgowości online", mówi kobieta, 59 lat, z Austrii, która chce pozostać sprawna intelektualnie.

E-learningowi i cyfrowi tubylcy ...?

Kiedy zapytaliśmy osoby starsze o ich opinie dotyczące e-learningu i ich doświadczenia w tym zakresie, wyrazili sceptycyzm. Większość naszych respondentów twierdziło, że posiada dostęp do Internetu i korzysta z niego, ale tylko niewielu miało szczególne doświadczenie z edukacją online. Respondenci uważają, że e-learning może przynieść korzyści posiadaczom  komputerów. Jednakże, wysoki odsetek osób starszych nie opanowało narzędzi ICT i dlatego mają się za "analfabetów cyfrowych", a nie "ludzi ery Internetu". Rozwiązaniem może być e-learning w parach przy komputerze lub z ekspertem w pobliżu, który może nam pomóc.

Wspólna wizja edukacji w zakresie aktywnego starzenia się...?

Spotkaliśmy się z lokalnymi zainteresowanymi, którzy pracują w zakresie edukacji odnośnie aktywnego starzenia się, aby razem zastanowić się, jak może wyglądać wspólna wizja polityki w tym temacie. Zostały wyłonione dwie wizje:

  • Darmowa oferta jednotygodniowej edukacji, dostępnej dla wszystkich starszych obywateli, w pierwszym roku po opuszczeniu rynku pracy - koncentrując się na wyzwaniach i możliwościach bycia aktywnym w wieku starszym.
  • Zaprojektowanie szkolenia dotyczącego aktywnego starzenia się na poziomie europejskim, które wzmacnia pozycję starszych uczestników i sprawia, że stają się oni bardziej aktywni niż wcześniej (uniezależnienie i współuczestnictwo).

Skontaktuj się z nami

Projekt PPS (2014-2016)  ma na celu opracowanie szkolenia "twarzą w twarz" (30 godzin) dotyczącego aktywnego starzenia się oraz szkolenia e-learningowego (w pięciu modułach), które zostaną przetestowane w 2015 roku.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.activeageingproject.eu/

 

Polski