PPS NEWSLETTER ISSUE 1/2014

EU_flag_LLP_EN-01 Grant No. 538403-LLP-1-2013-1-DK-GRUNDTVIG-GMP

Peer-2-Peer: Wspieranie Aktywności Osób Starszych
Logo PPS BIULETYN
ŠTEVILKA 1/2014

 
STARZEĆ SIĘ AKTYWNIE
Utrzymać aktywność.
Co to jest aktywne starzenie się?
Struktura populacji Unii Europejskiej zmienia się, staje się coraz starsza-
na początku 2011 roku było 87 mln ludzi w wieku 65 lat i powyżej, co stanowi więcej niż 17% całej populacji. Chcąc sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi w Europie, UE ustanowiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się
i Rokiem Solidarności Międzypokoleniowej.

Priorytetem Roku Europejskiego jest wspieranie tworzenia kultury aktywnego starzenia się w Europie, opartej na społeczeństwie wszystkich grup wiekowych. Europejczycy żyją dłużej i zdrowiej. Rządy krajów europejskich szukają sposobów zaangażowania starszych ludzi w społeczeństwie i sprawienia, że pozostaną aktywni. Proces aktywnego starzenia się, zdefiniowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako proces optymalizacji w zakresie zdrowia, prowadzenia aktywności, bezpieczeństwa w celu poprawy jakości życia. Pozwala to zdać sobie sprawę, że można żyć w dobrym samopoczuciu przez całe życie i uczestniczyć w życiu społecznym, w zależności od potrzeb, pragnień, możliwości, mając odpowiednią ochronę, poczucie bezpieczeństwa, opiekę i pomoc, gdy zachodzi taka potrzeba. Definicja ta zawiera pogląd mówiący o byciu aktywnym poprzez pracę, obejmuje również żywe uczestniczenie starszych ludzi w społeczeństwie.
CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY W PROJEKCIE “TWARZĄ W TWARZ”
W projekt PPS zaangażowanych jest sześciu partnerów. Partner prowadzący pochodzi ze Słowenii – Public University of Ptuj (Słowenia), pozostali partnerzy to: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Polska), Greta du Velay (Francja), the University of Alicante (Hiszpania), die Berater (Austria) and Aarhus Social and Health Care College (Dania).

Działania wszystkich partnerów uzupełniają się. Wszyscy mieli wcześniej doświadczenia w pracy
z ludźmi starszymi. Wszyscy również prowadzą działania edukacyjne skupiające się na umiejętnościach społecznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

CELE PROJEKTU “TWARZĄ W TWARZ”
Edukacja bezpośrednia może być zdefiniowana jako proces, w którym dobrze wyszkoleni i zmotywowani ludzie (edukatorzy) podejmują nieformalne lub zorganizowane działania edukacyjne ze swoimi rówieśnikami (ludźmi w tym samym wieku, o tym samym statusie społecznym lub posiadającym te same możliwości) w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia właściwych umiejętności.

Skuteczność i duże znaczenie edukacji bezpośredniej zakorzenione jest w kilku teoriach, takich jak „uczenie się społeczne” wg Bandury (ludzie upodabniają się najłatwiej do tych, z którymi się identyfikują), „edukacja przez udział” wg Bowlesa i Gintisa (ludzie czują się zmotywowani przez włączenie się do wielorakich akcji, w których osiągają zdefiniowane, wspólne cele), wg Vygotskyego (uczenie się jako wynik społecznych wzajemnych relacji). Wyniki badań, wskazują, że spersonalizowana informacja jest lepiej przyswajana i powoduje zmianę postaw i zachowań, jeśli odbiorca wierzy, że przekazujący wiadomości jest podobny do niego i ma podobne przekonania oraz problemy.
W badaniach wiele zyskuje również sam edukator: bierze udział w szkoleniu, nabywa umiejętności ułatwiających m.in. komunikację oraz może być postrzegany jako lider w swojej grupie.

CZYTAJ WIĘCEJ

PIERWSZE KROKI
Potrzeby oraz najnowocześniejsze analizy dotyczące procesu aktywnego starzenia się będą przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze, grupy fokusowe oraz szczegółowe wywiady.

Celem analizy potrzeb jest zebranie informacji na temat aktywnego starzenia się, polityki aktywnego starzenia się oraz podejścia i podobnych metod w 6 państwach partnerskich. Stąd powstaną materiały odpowiednie dla każdej populacji. Dodatkowym celem jest włączenie grup docelowych oraz udzielenie im wsparcia tak, aby projekt był odpowiednio zaadoptowany do warunków społeczności lokalnej. Objęte działaniem będą osoby starsze oraz podmioty lokalne.

CZYTAJ WIĘCEJ

NOWOŚCI DOTYCZĄCE SPOTKAŃ
Spotkanie inauguracyjne w Słowenii, 23 i 24 czerwca 2014

Pierwsze spotkanie Partnerów Projektu odbyło się 23 i 24 czerwca 2014 w Ptuj, w Słowenii. Ponieważ projekt rozpoczął się z pewnym opóźnieniem (jego formuła została zaakceptowana przez EACEA 16 kwietnia 2014) podjęliśmy prace przygotowawcze dla pierwszych działań (badania wstępne, kwestionariusze, dzienniki aktywności, utworzenie wewnętrznej strony internetowej, omówienie narzędzi jakości) podczas oficjalnego spotkania 23 i 24 czerwca 2014.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZY MOGĘ SIĘ PRZYŁĄCZYĆ?

Każdy zainteresowany aktywnym starzeniem się oraz pozostaniem aktywnym w późnym okresie życia, może skontaktować się z jednym z poniższych adresów:

 

Z chęcią przekażemy Państwu dodatkowe informacje oraz poinformujemy Państwa o wszystkich aktywnościach związanych z naszym projektem Peer-2-Peer. Można również zapisać się do naszego newslettera (NewsletterPeer2Peer15@gmail.com) ) i otrzymywać bezpośrednio najświeższe informacje.

Aktywne starzenie się. Pozostań aktywnym. Nie rezygnuj.
Odwiedź naszą stronę www.activeageingproject.eu.
logo lup thumb     PUMS     GRETA.png   Berater    UPUA.png    Aarhus
Copyright: Peer-2-Peer partnership 2014
EU_flag_LLP_EN-01.jpg
Project PPS is co-funded by the European Union.

 

Polski