UMP - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Polski

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest wiodącym polskim ośrodkiem medycznym z ponad 80-letnim doświadczeniem akademickim i dużym potencjałem rozwoju. Uniwersytet jest dobrze wyposażony do prowadzenia badań podstawowych z zakresu nauk medycznych, badań klinicznych, diagnozowania i leczenia.

Nauczanie i badania oparte są głównie na współpracy z pięcioma Szpitalami Klinicznymi (w sumie 2216 łóżek), jak również z innymi szpitalami miejskimi.

W 1991 roku Uniwersytet postanowił wprowadzić programy w języku angielskim (4 lata MD - program oparty całkowicie na amerykańskim programie nauczania i z wymaganiami systemu USMLE i 6-letni program w języku angielskim w oparciu o model polski/europejski). Uniwersytet realizuje wiele programów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dział Badań Naukowych współpracuje z wieloma partnerami z ośrodków badawczych i uczelni wyższych w Europie i Ameryce Północnej. W ramach współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze oraz organizowane wizyty pracowników naukowych i profesorów wizytujących.

Tematy badawcze związane z kwestiami zdrowia i starzenia się oraz opieki zdrowotnej zostały omówione w ramach kilku rozpraw doktorskich oraz kilku prac magisterskich na Uniwersytecie. W latach 2006-2007, 2007-2008 i 2009-2012 Uniwersytet Medyczny wziął udział w SFC, EUDAP - 2, EMTOC, ETASC, PITOC, SIM, EUDAP-2, Boys & Girls. W ramach projektu Boys & Girls zamierzano dotrzeć do młodych ludzi i uczulić ich na niektóre z dzisiejszych najbardziej trapiących problemów zdrowia publicznego, dotyczących odżywiania, nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zdrowia seksualnego (2011-2013).

Zespół Laboratorium Badań Środowiskowych jest dobrze wyszkolony w licznych działaniach i projektach naukowych dotyczących prewencji uzależnień oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. W związku z tym wszyscy pracownicy są zaznajomieni z badaniami epidemiologicznymi, zarówno w zakresie badań teoretycznych i eksperymentalnych. Ponadto, zespół posiada duże doświadczenie w pracy z matkami, osobami starszymi i młodzieżą. Aspekt edukacyjny realizowanych przez zespół programów naukowych jest niezwykle istotny, współpracujemy np. z wieloma szkołami w Wielkopolsce. Aktualnie grupami docelowymi naszych badań są przede wszystkim uczniowie, studenci, rodzice i nauczyciele.