Uniwersytet Publiczny w Ptuj – Centrum Edukacji Dorosłych

Polski

Misją Uniwersytetu Publicznego Ptuj jest edukacja i informowanie dorosłych. Dzięki dużemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu chcemy motywować i śledzić naszych uczniów w drodze do sukcesu, aby zachęcić ich i pomóc uwierzyć w konieczność uczenia się przez całe życie.

Utworzenie Uniwersytetu Publicznego Ptuj sięga 60 lat, aż do przełomu 1938/1939, choć edukacja dorosłych (w różnych formach) prowadzona była już w 1925 r. Oprócz wspólnych wykładów Uniwersytet organizował, także wydarzenia teatralne, koncerty, kursy języków obcych i starał się zachęcić uczestników do działań edukacyjnych. Po niewielkich zawrotach w latach 80-tych, Uniwersytet Folk-Ptuj został przemieniony na instytucję publiczną i zmienił nazwę na Uniwersytet Publiczny Ptuj z nowymi programami formalnymi, włączonymi do  Katalogu Edukacji Formalnej w Słowenii, z utworzeniem studiów wysokiego szczebla (wyższych) oraz z modernizacją dydaktycznych podejść, liczba naszych uczestników wzrasta z roku na rok.

Dziś Uniwersytet Publiczny Ptuj oferuje wiele nieformalnych szkoleń, seminariów, warsztatów, kwalifikacji i kilka różnych formalnych gimnazjów, szkół podstawowych dla dorosłych oraz dwóch programów studiów wyższych: Ekonomista, Księgowy oraz jeden program podyplomowy dla Ekonomistów.

Dlatego możemy powiedzieć, że kształcenie dorosłych opiera się na trzech poziomach:

  • Kształcenie ogólne
  • Edukacja na różnych poziomach formalnych
  • Kształcenie zawodowe.

 

Osoby kontaktowe

Mojca Volk, Magister ekonomii, dyrektor generalny Publicznego Uniwersytetu Ptuj. Specjalizacja w dziedzinie ekonomii, finansowania, edukacji dorosłych, członek ZLUS (Stowarzyszenie Uniwersytetów Publicznych Słowenii). Umiejętności zarządzania - ogólne, finansowe, edukacyjne. Ekspert walidacji pozaformalnej wiedzy. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów krajowych i międzynarodowych.

Mateja Hlupič, Magister pedagogiki i socjologii, pracuje jako doradca w Centrum Doradztwa Ptuj (ISIO). Posiada doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi oraz osobami starszymi. Ma dwudziestoletni staż pracy. Jest mentorem programów dotyczących rozwijania podstawowych umiejętności, ponadto pracuje jako nauczyciel.

MSc Petja Janžekovič, Magister filozofii, organizator kształcenia dla dorosłych, wykładowca i koordynator projektu. Aktywnie uczestniczył w dziedzinie edukacji dorosłych w ciągu ostatnich 10 lat. Pracował jako koordynator projektów krajowych i europejskich prowadząc różne projekty wspierające kształcenie przez całe życie, podnoszące umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy międzypokoleniowej. Ekspert w zakresie koordynacji i zarządzania projektem (w szczególności treści programów).

Dušan Šilak, historyk i socjolog, kierownik Centrum ds. Samodzielnego Kształcenia w Ptuj, związanego z kształceniem dorosłych, kształceniem osób starszych i osób o szczególnych potrzebach. Pracuje w dziedzinie edukacji i poradnictwa dla dorosłych od 16 lat. Angażuje się również w projekty krajowe i europejskie.

 

Kontakt:

Mojca Volk, +386 2 749 21 52, mojca.volk@lu-ptuj.si

Mateja Hlupič, +386 2 749 21 55, mateja.hlupic@lu-ptuj.si

Dušan Šilak, +386 2 749 21 51, dusan.silak@lu-ptuj.si

Petja Janžekovič, +386 2 749 21 51, petja.janzekovic@lu-ptuj.si

 

Ljudska Univerza Ptuj – Public University of Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj, Slovenia

www.lu-ptuj.si