UPUA Universidad Permanente de la Universidad de Alicante

Polski

UPUA to program naukowy, kulturalny i społeczny, który jest opracowywany przez Uniwersytet w Alicante dla osób powyżej 50 lat, z udziałem 3800 współpracowników (2500 nauczających i 1300 pracowników personelu administracyjnego). Ma on na celu promowanie nie tylko nauki i kultury, ale także relacji międzypokoleniowych, w celu poprawy jakości życia seniorów oraz zachęcania ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. UPUA ma 1300 uczniów w swoich dwóch ośrodkach uniwersyteckich, w których jest prowadzonych 120 różnych kursów, uzupełnianych przez szeroki zakres działalności kulturalnej.

Cele:

  • Udział w procesie ciągłej adaptacji starszych dorosłych do szybko zmieniającego się społeczeństwa.
  • Opracowanie nowych metod nauczania z wykorzystaniem technologii komunikacyjnych (ICT).
  • Odpowiadanie na takie potrzeby jak: demokratyzacja wiedzy, zmniejszenie niesprawiedliwości społecznej, integracja społeczna,  generacja możliwości przedłużania aktywnego życia poza codzienne środowisko pracy.

Do najbardziej rozwiniętych obszarów, w których wypracowano dobre praktyki z seniorami, należą:

  • Szkolenie odnośnie zdrowia i aktywnego starzenia się.
  • Integracja i aktywne starzenie się.
  • Integracja osób dorosłych w zakresie nowych technologii i języków (angielski, francuski i niemiecki).
  • Badania przeprowadzone przez dorosłych i relacje międzypokoleniowe.
  • Stosunki Międzynarodowe (integracja zagranicznych studentów i kontakt z innymi instytucjami w celu wspierania relacji między studentami).

Od roku 2010, Uniwersytet objął przewodnictwo w AEPUM – Stowarzyszeniu Krajowym Hiszpanii odnośnie Programów Uniwersyteckich dla Osób Starszych, które jest wspierane przez 43 uniwersytety, w sumie ponad 45 000 studentów.