die Berater

Slovenščina

Die Berater, zasebna izobraževalna institucija ustanovljena leta 1998, je partnerska organizacija iz Avstrije. Zaposluje cca 500 oseb, ki delajo na različnih lokacijah po vsej Avstriji, na naslednjih področjih:

 • Izobraževanje in usposabljanje
 • Usposabljanje in svetovanje
 • Svetovanje
 • Mentorstvo pri iskanju nove zaposlitve
 • EU projekti

Ponujajo še izobraževalne seminarje in tečaje usposabljanja za posameznike, organizacije in podjetja od različnih osnovnih veščin, učenja jezikov, do uporabe sodobnih tehnologij. Glavni namen je motivirati in usposobiti udeležence za celotno uporabo njihovih zmožnosti na ekonomskem področju, trgu dela, kakor tudi v zasebnem življenju.  Kakšnih 20.000 uporabnikov letno sodeluje v njihovi ponudbi in sicer največ pri programih za karierno orientacijo ter poklicnih kvalifikacijah za potrebe avstrijskega trga dela. Vsebine in metode dela so različne, pač glede na  potrebe udeležencev, katerim so prilagojene. Die Berater ima lastno EU pisarno z desetimi (10) zaposlenimi, ki pokrivajo področja sociologije, managementa, usposabljanja in svetovanja, posebej pa skrbijo za pripravo EU projektov na področju izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih spretnosti, promociji zdravja, vključevanju na trg dela in vključevanju ranljivih skupin v družbo.

Kontaktna oseba

Franziska Steffen.

Prejšnji projekti, povezani s staranjem:

 • IACS: Izboljšanje dostopa do svetovanja pri oskrbi (2010-2012), financiran s strani PROGRESS
 • SLIC: Trajnostno učenje v skupnosti. Dvig ravni zavesti kompetenc starejših in prepoznavanje novih priložnosti za učenje in udejstvovanje (2007-2009) – financiran LLP Grundtvig  
 • SLIC 2: Vrednotenje spretnosti in izkušenj starejših oseb: Strokovno usposabljanje mentorjev (2011-2013) – financiran LLP Grundtvig
 • zdravjeZAstarejše: na dokazanih dejstvih temelječe smernice za promocijo zdravja za starejše (2006-2008) – financiran s strani Programa javnega zdravstva

Publikacije, povezane s staranjem:

 • Lang, G., Resch, K., Hofer, K. Braddick, F. & Gabilondo, A. (2010). Background document for the Thematic Conference on Mental Health and Well-being among Older People. Luxembourg: European Communities. © European Communities, 2010)
 • Resch, K. & Aumayr, G. (2011). Methodische Herausforderungen bei der Befragung von und Testungen mit vulnerablen, älteren Menschen ab 60. S.129-142. In: Moser-Siegmeth, V. & Aumayr, G. (Hg.): Alter und Technik. Theorie und Praxis. Wien: Facultas.
 • Resch, K. (2013). Essstörungen als Folge von Traumatisierung bei älteren Frauen zwischen 50 und 70 Jahren. Eine Interviewstudie. Wien: sowhat – Institut für Menschen mit Essstörungen.
 • Brown, P. & Lang, G. & Resch, K. (2012). Evidence-based health promotion for older people and instrumentalisation: comparing the influence of policy contexts in Austria and England, In: Critical Public Health, DOI:10.1080/ 09581596.2012.700392
 • Resch, K. (2010). Reformpotential Gesundheitsförderung – Ideen zur Gesundheitsförderung für Pflegekräfte, ältere Menschen und pflegende Angehörige. Österreichische Pflegezeitschrift, 06/2010
 • Resch, K., & Lang, G. (2008). National Evaluation Report - Austria. healthPROelderly. Evidence-based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability. Vienna: Research Institute of the Viennese Red Cross.

Moj kontakt:

Franziska Steffen, f.steffen@dieberater.com

Wipplingerstraße 32, A-1010 Vienna, Austria