Evropska dodana vrednost

Slovenščina

Partnerji v projektu smo raznolikih struktur in poslanstev. Konzorcij partnerjev tako sestavljajo Ljudska univerza Ptuj in Univerza za permanentno izobraževanje iz Alicanteja (oboji delamo s starejšimi odraslimi), raziskovalni center »die Berater«, ki se osredotoča na izobraževalne in raziskovalne aktivnosti s področja zdravja in nege, organizacija Greta du Velay iz Francije (aktivno staranje in programi izobraževanja),  Univerza medicinskih znanosti iz Poznana ter Kolidž za socialno in zdravstveno nego Aarhus kot drugi največji na Danskem. Vsi partnerji imajo predhodne izkušnje pri delu s starejšimi odraslimi. Vse organizacije opravljamo izobraževalne dejavnosti, ki se osredotočajo na razvoj življenjskih spretnosti, dvig kompetenc ter izobrazbene ravni v formalni in neformalni obliki.

Vsi partnerji imamo obilo prakse pri razvoju izobraževalne dejavnosti za starejše odrasle in poznamo razpoložljive vire, pristope in omejitve izobraževanja starejših odraslih na nacionalni ravni. Projekt omogoča izmenjavo dobrih praks med partnerji, namenjeno izdelavi novih orodij in metodologij, ustreznih evropskim in nacionalnim direktivam. Na drugi strani bo poudarek tudi na nacionalnem kontekstu, kar bo omogočilo dobro vključenost v nacionalna okolja partnerjev. Programi usposabljanja bodo imeli skupni modularni del, vsaka sodelujoča partnerska organizacija pa bo za nacionalne potrebe pripravila še dva specifična modula, odvisna od ugotovitev nacionalnih raziskav stanja na področju aktivnega staranja.