Kolidž za socialno in zdravstveno varstvo Aarhus

Slovenščina

Kolidž za socialno in zdravstveno varstvo Aarhus je drugi največji kolidž na Danskem in ponuja več različnih kratkoročnih izobraževalnih programov in dodatnih usposabljanj za uslužbence, socialnih in zdravstvenih ustanov za ostarele, nego na domu za starejše občane, bolnišnicah in psihiatriji. Kolidž ponuja socialne in zdravstvene izobraževalne programe na 3 ravneh in posebne izobraževalne programe za priseljence in begunce.

Kolidž ima 150 zaposlenih za polni delovni čas in približno 30 zunanjih strokovnjakov. Od teh 150 zaposlenih je približno 110 izobraževalcev ali predavateljev.

Leta 2013 je bilo v Kolidž za socialno in zdravstveno varstvo vpisanih okoli 950 študentov.

Kolidž kot edini na Danskem vključuje multimedijski oddelek. So eden vodilnih razvijalcev interaktivnih spletnih gradiv ter interaktivnih pedagoških in učnih gradiv.

Ko gre za razvoj in zagotavljanje različnih vrst prožnejših in dostopnejših načinov izobraževalnih programov za različne vrste udeležencev, je Kolidž že vrsto let na vodilnem mestu najbolj inovativnih šol na socialnem in zdravstvenem področju na Danskem. Razlog za to je visoko razvita pedagoška akademija, didaktična usposobljenost za razvoj, proizvodnjo in uporabo interaktivnih spletnih gradiv.

Kolidž je že preko 14 let vključen v mednarodne partnerske mreže ter sodeluje z več kot 100 različnimi partnerji v več kot 30 državah po vsem svetu. Od leta 2002 so bili vključeni v več kot 30 evropskih projektov.

Osnovno vodilo Kolidža Aarhus je izobraževanje študentov, predvsem za sektor za oskrbo starejših na Danskem. Pomemben del tega izobraževanja je praktično izobraževanje za delo s starejšimi odraslimi in ostarelimi.

CONTACT:

Kontakt: