Ljudska univerza Ptuj

Slovenščina

Poslanstvo Ljudske univerze Ptuj je izobraževanje in informiranje odraslih. Z dolgoletnimi izkušnjami ter profesionalnim odnosom želimo motivirati in spodbujati naše udeležence na poti do uspeha, jih opogumljati ter z njimi verjeti v nujnost vseživljenjskosti učenja.

Tradicija izobraževanja odraslih na Ptuju ima dolge in močne korenine, ki segajo v šolsko leto 1939/1939, čeprav so se že leta 1925 na Ptuju pojavili prvi tečaji za odrasle. Uradno je bila Ljudska univerza Ptuj (takrat še Delavska univerza) ustanovljena 23. julija 1959. Z novimi formalnimi programi, vpisanimi v Razvid formalnega izobraževanja v Sloveniji, pridobitvijo višješolskih in visokošolskih študijskih programov ter z modernizacijo didaktičnih pristopov število udeležencev naših izobraževanj iz leta v leto narašča.

Danes je Ljudska univerza Ptuj javni zavod z vrsto javnoveljavnih šol in formalnih ter neformalnih izobraževalnih programov, tečajev, seminarjev, delavnic, poklicnih kvalifikacij ter usposabljanj za odrasle. Smo enakovreden partner ostalim izobraževalnim organizacijam.

Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ptuj sestavljajo tri področja:

Kontaktne osebe

Mojca Volk, univerzitetna diplomirana ekonomistka, direktorica Ljudske univerze Ptuj. Strokovnjakinja s področja ekonomije, finance, izobraževanja odraslih, članica Zveze ljudskih univerz Slovenije. Strokovnjakinja za vrednotenje neformalnega znanja. Ima tudi ogromno izkušenj z vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov.

Mateja Hlupič, univerzitetna diplomirana pedagoginja ter sociologinja, dela kot svetovalka v izobraževanju in svetovanju odraslim (Središče ISIO Ptuj). Ima veliko izkušenj s področja dela z brezposelnimi, osipniki ter starejšimi odraslimi. Ima 20 let delovnih izkušenj. Je mentorica programov za razvoj splošnih kompetenc, aktivna je tudi kot predavateljica.

Mag. Petja Janžekovič, magister znanosti s področja filozofije, organizator izobraževanj za odrasle, predavatelj ter koordinator projektov. Zadnjih 10 let je aktiven na področju izobraževanja odraslih. Kot koordinator nacionalnih in evropskih projektov se ukvarja z različnimi projekti s področja vseživljenjskega učenja, dviga IKT pismenosti ter mendgeneracijskega sodelovanja in učenja. Strokovnjak za koordiniranje in projektno vodenje.

Dušan Šilak, zgodovinar in sociolog, vodja Središča za samostojno učenje Ptuj, deluje na področju izobraževanja odraslih, izobraževanja starejših odraslih ter ljudi s posebnimi potrebami. Na področju izobraževanja odraslih in svetovanja je aktiven že več kot 16 let. Sodeluje tudi v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

Kontakti:

Mojca Volk, +386 2 749 21 52, mojca.volk@lu-ptuj.si

Mateja Hlupič, +386 2 749 21 55, mateja.hlupic@lu-ptuj.si

Dušan Šilak, +386 2 749 21 51, dusan.silak@lu-ptuj.si

MSc. Petja Janžekovič, +386 2 749 21 51, petja.janzekovic@lu-ptuj.si

Ljudska univerza Ptuj – Public University of Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj, Slovenia

www.lu-ptuj.si