Metodologija

Slovenščina

Struktura oziroma zgradba projekta PPS je namensko enostavna.

Potrebe in najsodobnejše analize o aktivnem staranju bodo temeljile na vprašalnikih, fokusnih skupinah in poglobljenih intervjujih. Področje oziroma namen uporabe teh analiz potreb je nabor informacij o mednacionalnih kulturnih razlikah, razlikah na področju spolnosti ter odnosov med starši in otroci, da bi lahko ustrezna gradiva pazljivo prilagodili vsakemu nacionalnemu okviru.

30 urni klasični program usposabljanja o aktivnem staranju, namenjen starejšim, bo izdelan v smislu doseganja želenih učnih rezultatov in ima za cilj povečanje zaznave samo-učinkovitosti in kopiranje, usvajanje spretnosti med udeleženci.

Partnerji bomo tudi razvili 30 urni E-program usposabljanja o aktivnem staranju, ki bo imel enako sestavo in vsebine kot klasični. Namen slednjega je doseči čim večje število udeležencev med starejšimi.

Klasični program usposabljanja za mentorje v trajanju 45 ur je namenjen starejšim odraslim, ki bodo v projektu želeli sodelovati kot mentorji. Program usposabljanja jih bo pripravil na delo z manjšimi skupinami starejših in v virtualnem okolju.

E- program usposabljanja za mentorje. V vsaki partnerski državi bo 15 starejših odraslih sodelovalo v usposabljanju za mentorje za klasični program ter drugih 15 za mentorje v E-programu.

Diseminacija in koriščenje projektnih rezultatov bosta zagotavljala prepoznavnost in kvalitetno uporabo slednjih med ciljnimi skupinami.

Vodenje projekta in zagotavljanje kakovosti bosta zagotavljala korektno izvajanje projekta. Vsak partner zato sodeluje v vseh delovnih sklopih in je odgovoren za izvedbo analize potreb, poskusno izvedbo koriščenje in desiminacijo v svoji deželi.     

Vsi partnerji že imamo predhodne izkušnje v evropskih projektih.

Pripravljalni, nadzorni odbor bo deloval na daljavo z uporabo interne spletne strani, do katere bo imel dostop z geslom a tudi z občasnimi srečanji in videokonferencami.

Vsakega pol leta bo vsaka partnerska organizacija izdelala Poročilo o poteku projekta in ga poslala projektnemu koordinatorju. Poročilo o poteku projekta bo za vsakega partnerja vsebovalo podrobne podatke o njegovih aktivnostih in stroških.