NEWSLETTER ŠTEVILKA 7/2016

 

Logo PPS

NOVICE
ŠTEVILKA 7/2016

ACTIVAGEING
Ostati aktiven. Nič manj.
 

PPS Peer to Peer - Spodbujanje aktivnega staranja – Video št. 2

Partnerji v projektu PPS ponosno objavljamo, da smo na naši spletni strani objavili nov promocijski video o aktivnem staranju in možnostih vključitve v program PPS. Pripravljen je s skupnimi močmi vseh partnerjev in preveden v vseh šest jezikov.

Vabimo vas, da si video ogledate na naši spletni strani http://www.activeageingproject.eu/.

Delavnica za bodoče mentorje Vrstnik Vrstniku

Projektni partnerji želimo program in aktivnosti PPS ponuditi karseda širokemu krogu uporabnikov, zato  smo v ta namen v Sloveniji v aprilu organizirali dve delavnici za potencialne mentorje, ki bodo v vlogi PPS trenerjev prenašali znanje in veščine svojim sovrstnikom.

V Ormožu je potekala delavnica 1.4.2016. Delavnice se je udeležilo 13 potencialnih oziroma bodočih mentorjev, ki bodo vključeni v 45 urni program usposabljanja za mentorje, v sklopu katerega jih bomo usposobili za delo z manjšimi skupinami in za delo v virtualnem okolju. Na Ptuju je potekala delavnica 18.4.2016. Prisotnih je bilo 15 bodočih mentorjev.

Več o delavnicah si lahko preberete v poročilu. Prav tako lahko obiščete našo FB stran, na kateri so objavljene  fotografije iz predavanj oziroma delavnic.

Kako se lahko priključite?

Program je za udeležence oziroma bodoče mentorje brezplačen. Če vas udeležba v izobraževanju o aktivnem staranju zanima in bi se tudi sami radi preizkusili v vlogi mentorjev oziroma vodij posameznih skupin, vas vljudno prosimo, da se nam pridružite!

Dobrodošli!

PPS »Face to Face»  izvedba v vseh partnerskih državah

Aktivnosti v pilotni raziskavi Face to Face programa za aktivno staranje, so uspešno zaključene.

Vsi partnerji so zaključili s svojimi skupinami udeležencev, ki so s programom pridobili nova znanja na področju aktivnega staranja.

Ljudska univerza Ptuj je pričela s pilotno izvedbo programa v oktobru 2015. Po uspešni diseminaciji o možnostih, ki jih ponuja projekt PPS, smo zbrali skupino 15 udeležencev, ki so bili vključeni v 30 urni program in ga v decembru 2015 tudi uspešno zaključili.  

To velja tudi za partnerje iz Francije, Greta du Velay, Avstrijske partnerje, Die Berater, Univerzo za zdravstvene vede Poznan ter Danskega partnerja, Aarhus Social and Helath care College  ki so v svojo pilotno raziskavo vključili 15 udeležencev in  program  uspešno zaključili.

UPUA (Permanent University of Alicante) je pričela s programom Face to Face šele decembra 2015 in ga zaključila v začetku leta 2016.

Prav tako lahko z zadovoljstvom in ponosom povemo, da se je v e-learning portal PPS, po njegovem zagonu v mesecu februarju, registriralo več kot 180 starejših oseb v vseh partnerskih deželah ter ga s pridom začelo tudi uporabljat.

Diseminacija

Vsi projektni partnerji še naprej pridno razširjamo rezultate projekta in obveščamo ljudi o možnosti, ki jih slednji ponuja ter širimo besedo o prizadevanjih na področju aktivnega staranja.  

V ta namen je UPUA Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, objavila obsežno poročilo v “Information newspaper of Alicante, The seniors1” o projektu PPS in aktivnostih udeležencev v “Face to face” programu.

Ljudska univerza Ptuj, je objavila članek o aktivnem staranju v posebni izdaji Štajerskega tednika, posvečenega starejšim in aktivnemu staranju.

Prav tako smo na FB strani objavili vprašalnik (e- learning questionnaire), v katerem smo udeležence spraševali o zadovoljstvu v aktivnostih programa Peer to Peer. Od vključenih udeležencev smo prejeli le pozitivne povratne informacije, zato smo prepričani, da je program odličen, kar so tudi sami potrdili.

Zaključna konferenca projekta PPS

Projektne aktivnosti bomo zaključili septembra 2016.  Do takrat pripravljamo še mednarodno zaključno konferenco, ki bo potekala 22.6.2016 na Ptuju - udeležili se je bodo tudi vsi projektni partnerji -, kjer bodo predstavljeni tudi vsi rezultati in dosežki projekta.

Vljudno vabljeni!

Pišite nam!

Če želite pridobiti več informacij, nam kar pišite na e-naslov NewsletterPeer2Peer15@gmail.com, ali pa projektnemu partnerju iz svoje dežele.:

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran: http://www.activeageingproject.eu/.

EU_flag_LLP_EN-01.jpg
Project PPS is co-funded by the European Union.
Slovenščina