Povezave

Slovenščina

Platforma AGE

Evropska Platforma starejših ljudi je namenjena slišanju glasu starejših in spodbujanje zanimanja za starejše ljudi v EU ter dvigu ozaveščanja o težavah, ki jih najbolj pestijo.

Age UK

Age UK  je mednarodna dobrodelna organizacija za boj proti revščini neprivilegiranih starejših oseb, njihovi izolaciji in zanemarjanju.

O pomoči starejšim si lahko preberete več na  povezavi prevent social exclusion.

OECD Surveys

Raziskave OECD-ja najdete tukaj:

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/39313286.pdf

KIFLI - Keeping Fit In Later Life

http://www.kifli.eu/

MATURE - Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging

http://matureproject.eu/contacts

NET-AGE Support Network for Quality Ageing

http://www.net-age.eu/