PPS NOVICE ŠTEVILKA 2/2014

PPS: Spodbujanje aktivnega staranja

Logo PPS

NOVICE
ŠTEVILKA 2/2014

 
ACTIVAGEING
Remaining active. Nothing less.
Ostati aktiven. Nič manj.


Podaljševanje življenjske dobe ter naraščajoče staranje prebivalstva je eden največjih dosežkov, hkrati pa tudi eden največjih izzivov 21. stoletja.

Ali ste vedeli…?

Če vprašamo starejše odrasle (nad 55 let) o tem, kaj razumejo pod pojmom aktivno staranje, odgovorijo: nadaljevanje z delom, mobilnost z avtom ali peš, biti zdrav, imeti prosti čas, prispevati k razvoju družbe?

Kako ostajajo starejši odrasli aktivni…?

Ostajajo mentalno, fizično in socialno aktivni. “Na sprehod gre. Ni pomembno, če grem sama. Obiskujem tudi telovadbo,” pravi gospa iz Slovenije, stara 64 let, ki je fizično precej aktivna. “Lani sem se udeležila spletnega tečaja računovodstva,” pravi 59-letna ženska iz Avstrije, ki želi ohranjati mentalno aktivnost.

E-učenje in digitalne vsebine…?

Na vprašanje, kaj menijo o e-učenju in o njihovih izkušnjah z digitalnimi vsebinami, starejši izražajo skepticizem.
Večina vprašanih v raziskavi je povedala, da imajo dostop do svetovnega spleta (interneta) ter da so v spletnem svetu tudi aktivni udeleženci, vendar pa je le malo vprašanih imelo posebne izkušnje e-učenjem oziroma z učenjem na daljavo. Anketiranci se strinjajo, da e-učenje lahko prinese koristi, vendar samo tistim, ki so digitalno pismeni. Kakorkoli: resda visok odstotek starejših odraslih ne obvlada IKT orodij, zaradi česar se neupravičeno dojemajo kot "digitalno nepismeni" namesto zgolj "digitalno nepoučeni". Možne rešitve so učenje v dvojicah (mentorsko vodenje) pred enim računalnikom, ali pa računalniško učilnico namenimo skupini začetnikov, ki jim pri delu pomaga izkušeni predavateljem-mentor.

Skupna vizija za izobraževanje za aktivno staranje…?

Srečali smo se z lokalnimi deležniki oziroma z zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih ter aktivnega staranja, s katerimi smo v fokusnih skupinah razpravljali o tem, kakšna bi bila lahko videti skupna politika in vizija za prihodnost na področju izobraževanja za aktivno staranje. Definirali smo dve prednostni nalogi (viziji):

  • Brezplačno izobraževanja v trajanju enega tedna za vse starejše odrasle, ki so se v zadnjem letu upokojili (zapustili trg dela) s poudarkom na izzivih in priložnostih, ki jih aktivno staranje lahko prinaša.
  • Izdelati izobraževalni program za aktivno staranje na evropskem nivoju (poenotene vsebine za vključene EU države), ki bo dejansko nadgrajeval kompetence starejših odraslih ter spodbujal njihovo aktivno vključevanje in sodelovanje v družbi (opolnomočenje in vključevanje).
     

Pišite nam

Partnerji projekta Peer to Peer – PPS (2014-2016) bomo razvili modularni izobraževalni program za spodbujanje aktivnega staranja, in sicer v dveh oblikah: prvi bo namenjen klasičnemu ex-katedra poučevanju (“iz oči v oči”) in bo trajal 30 pedagoških ur, drugi bo pripravljen v obliki e-učilnice oziroma učenja na daljavo (5 izobraževalnih modulov). Programa bosta testirana v pilotskih skupinah v pričetku leta 2015.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran:
http://www.activeageingproject.eu/

 

Slovenščina