PUMS – Univerza medicinskih ved Poznan

Slovenščina

Univerza medicinskih ved iz Poznana je vodilna medicinska ustanova na Poljskem z več kot 80 letnimi strokovnimi izkušnjami ter velikim potencialom za razvoj. Univerza je tudi zelo dobro opremljena za področja raziskav osnovnih medicinskih ved, kliničnih raziskav, diagnostike in nege.

Poučevanje in raziskovalno delo v glavnem temelji na sodelovanju s 5-imi klinikami (2216 postelj) a tudi z drugimi mestnimi bolnišnicami.

Leta 1991 je Univerza vpeljala tudi programe v angleščini (4 letni doktor medicine, program temelji v celoti na ameriškem izobraževalnem programu in zahtevah  sistema U.S.M.L.E. (United States Medical Licensing Examination) ter na 6 letnem programu v angleščini temelječemu na poljsko – evropskem modelu). Univerza uporablja veliko raziskovalnih programov, ki jih financira Evropska komisija in Poljsko ministrstvo za znanost. Obsega 15 predsedništev in 16 oddelkov. Fakultetni raziskovalci sodelujejo s številnimi partnerji iz raziskovalnih centrov širom po Evropi in severni Ameriki. To vključuje tudi projekte za skupne raziskave, kakor tudi študijske obiske kolegov in profesorjev.

Teme raziskovanja, ki se nanašajo na probleme zdravja in staranja ter zdravstvene nege so že bile obravnavane v okviru različnih magistrskih in doktorskih tez, postavljenih na Univerzi. V letih 2006-2007, 2007-2008 ter 2009-2012 je Medicinska univerza je sodelovala v več projektih in sicer; SFC, EUDAP-2, EMTOC, ETASC, PITOC, SIM, EUDAP – Fakulteta, Dečki&Deklice. Projekt Dečki in Deklice je vseboval vrsto spletnih oddaj z namenom, da dosežejo in osveščajo mlade o nekaterih  danes najbolj perečih težav za javno zdravje, kot so prehrana, zloraba alkohola in drog ter področje spolnega zdravja (2011-2013).

Skupina iz Laboratorija za raziskovanje okolja je odlično usposobljena za številne zadolžitve ter znanstvene projekte, ki temeljijo na preprečevanju zasvojenosti in promociji zdravega načina življenja.  V okviru tega je vse osebje dobro seznanjeno z epidemiološkimi študijami, tako na področju teoretičnih kot praktičnih raziskav.  Še več, posebej so izkušeni za delo z materami, starejšimi in mladino. Izobraževalni vidik njihovih znanstvenih programov je izjemno pomemben, tako npr. sodelujejo z večjim številom šol v regiji Wielkopolska. Trenutno se njihove študije najbolj ukvarjajo z učenci, dijaki, študenti, starši, učitelji in predstojniki.