UPUA Univerza v Alicanteju

Slovenščina

UPUA je znanstvena, kulturna in družbena organizacija, ki deluje pod okriljem Univerze v Alicanteju. Univerza za kontinuirano izobraževanje je namenjena ljudem, starim več kot 50 let. Skupno število vseh zaposlenih na Univerzi v Alicanteju je 3800, od tega 2500 zaposlenih za področje poučevanja ter 1300 zaposlenih za administrativne zadeve. Namen UPUA je spodbujati ne le znanosti in kulture, temveč tudi medgeneracijske odnose, z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejših odraslih in spodbujanja njihovega aktivnega sodelovanja pri dinamičnih socialnih in družbenih aktivnostih. UPUA ima letno 1300 študentov, ki obiskujejo dve univerzitetni lokaciji, na katerih se izvaja preko 120 različnih tečajev ali usposabljanj, nadgrajenih s široko paleto kulturnih dejavnosti.

Splošni cilji:

  • Prispevati k stalnem procesu prilagajanja starejših odraslih v hitro spreminjajoči se družbi.
  • Razvoj novih učnih pristopov, ki uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).
  • Odzivati se na potrebe, kot so: demokratizacija znanja, zmanjšanje socialnih krivic, socialno vključevanje in sodelovanje ter ustvarjanje možnosti za podaljšanje aktivnega življenja izven običajnih delovnih okoljih.

Področja z najbolj razvito dobro prakso za ciljno skupino starejših odraslih na UPUA so naslednja:

  • Usposabljanja za aktivno staranje
  • Inkluzija in aktivno staranje
  • Vključevanje odraslih v nove tehnologije in jezike (angleščino, francoščino in nemščino).
  • Raziskave medgeneracijskih odnosov.
  • Mednarodni odnosi (integracija tujih študentov in stik z drugimi institucijami z namenom spodbujanja odnosov med študenti).

Od leta 2010 je Univerza za kontinuirano izobraževanja Alicante prevzela predsedovanje AEPUM - španskega nacionalnega združenja univerzitetnih programov za starejše odrasle, ki ga sestavlja z 43 univerz s skupno več kot 45.000 študenti.